Ouders

Heeft uw kind een beperking, dan betekent dat vaak dat hij (of zij) extra ondersteuning nodig heeft op school. Soms kan die begeleiding op een reguliere school worden georganiseerd, soms is dat niet haalbaar en is uw kind in het speciaal onderwijs beter op zijn plek.

Tot 1 augustus 2014 was u als ouder nog zelf verantwoordelijk om een passende onderwijsplek te vinden voor uw zoon of dochter. Dat kan zijn in het reguliere onderwijs of in het speciaal onderwijs.
Met de invoering van de stelselherziening Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de scholen verantwoordelijk voor een passende plek voor elk kind. Op deze pagina vindt u informatie die van toepassing is op alle scholen van Attendiz. Zodat u de beste keuzes kunt maken voor het welzijn en de ontwikkeling van uw kind.


.

Waar vindt u onze Attendiz Scholen

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 40 locaties en 25 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Meer