Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Attendiz stelt het zeer op prijs wanneer u de moeite neemt om deze kenbaar en bespreekbaar te maken.

Vaak wordt een klacht binnen de school afgehandeld. Wanneer dat niet lukt, verwijst de schoolcontactpersoon de klager door naar de externe vertrouwenspersoon (Marleen Schrier). Ook zij is in staat om in veel gevallen een luisterend oor te bieden of zodanig bemiddelend op te treden dat de klachten zonder tussenkomst van een klachtencommissie afgehandeld kunnen worden. Marleen Schrier is bereikbaar per mail vertrouwenspersoon.noordoost@humancapitalcare.nl of per telefoon op 053-7504300.

Wanneer tussenkomst van de externe vertrouwenspersoon niet leidt tot een bevredigende afhandeling van de klacht, kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie. Attendiz heeft een klachtenregeling opgesteld waarin stapsgewijs wordt uitgelegd bij wie en op welke wijze u de klacht kunt indienen.

Wilt u zich wenden tot de klachtencommissie van Attendiz, schrijft u dan naar:

Klachtencommissie Attendiz
T.a.v. Ambtelijk secretaris
Welbergweg 20
7556 PE Hengelo


De klachtenregeling kunt u hier downloaden.

Waar vindt u onze Attendiz Scholen

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 40 locaties en 25 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Meer