Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 is de Wet Meldcode ingevoerd. Deze stelt organisaties zoals Attendiz en individuele professionals verplicht om te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt onze ‘Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling’ hier downloaden.

Dit protocol geeft, in de vorm van een stappenplan, onze medewerkers handvatten over hoe te handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, eergerelateerd geweld en verminking.

Het doel van dit protocol is het bespreekbaar maken van vermoedens van bovenstaande situaties en signalen aankaarten bij de verantwoordelijke instanties voor eventuele verdere hulpverlening, zodat er een einde komt aan de bedreigende situatie waarin een leerling mogelijk verkeert.

Waar vindt u onze Attendiz Scholen

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 40 locaties en 25 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Meer