Nuttige informatie voor ouders

Op deze pagina verwijzen wij u graag nuttige adressen of naar instanties waarmee wij samenwerken of op een andere wijze aan gelieerd zijn:

Samenwerkingsverband 23.01, primair (speciaal) onderwijs Almelo e.o.

www.swv-twentenoord.nl  Het samenwerkingsverband wordt officieel aangeduid als SWV 23-01 PO. SWV Twente Noord is de gehanteerde naam. De besturen van het primair en speciaal cluster 3 en 4 onderwijs in de regio Twente Noord zijn een samenwerking aangegaan binnen het kader van de wet op Passend Onderwijs. Deze website geeft informatie over de verdere uitwerking van de samenwerking.

Samenwerkingsverband 23.01, voortgezet (speciaal) onderwijs Almelo e.o.

www.swv2301.nl  Het SWV zet zich in voor alle leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Almelo. Iedere leerling verdient aandacht, zorg en begeleiding om zich zo optimaal te kunnen voorbereiden op de toekomst, waarbij goed onderwijs en een passende ondersteuning voor de leerling centraal staan.

Samenwerkingsverband 23.02, primair (speciaal) onderwijs Enschede e.o.

www.swv2302.nl  De Stichting SWV 23-02 is het nieuwe samenwerkingsverband primair onderwijs voor Twente. Het SWV bestaat uit 162 basisscholen, 6 speciale basisscholen en 11 scholen voor speciaal onderwijs. Samen zijn ze binnen het SWV 23-02 verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs en ondersteuning aan ruim 36.000 leerlingen. De bij dit Samenwerkingsverband aangesloten gemeenten zijn Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Haaksbergen, Borne, Oldenzaal, Dinkelland en Losser.

Samenwerkingsverband 23.02, voortgezet (speciaal) onderwijs Enschede e.o.

www.vo2302.nl  In september 2013 is het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2302 opgericht. Doel: passend onderwijs voor leerlingen voortgezet onderwijs in de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal.  Alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs presenteren op eenduidige wijze hun onderwijs en ondersteuningsaanbod. Als u wilt weten welke scholen hiertoe behoren , klik dan HIER.

Steunpunt Autisme Twente

www.steunpuntautismetwente.nl. In de regio Twente en omgeving kunnen scholen die behoefte hebben aan informatie of ondersteuning op het gebied van een autisme spectrum stoornis terecht bij het Steunpunt Autisme Twente e.o. Het Steunpunt Autisme Twente e.o. biedt ondersteuning aan reguliere basisscholen, speciale basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, ROC’s en REC-scholen.

Balans digitaal

www.balansdigitaal.nl. Balans digitaal is een landelijke vereniging voor ouders en kinderen met ontwikkelingstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

Passend onderwijs

www.passendonderwijs.nl. Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs is een vereniging voor scholen voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4. De vereniging zet zich in om de expertise van het speciaal onderwijs te ontwikkelen en te verspreiden. Voor de belangenbehartiging is LECSO verbonden aan de PO-raad (Primair Onderwijsraad)

Waar vindt u onze Attendiz Scholen

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 40 locaties en 25 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Meer