Protocol dossiervorming en dossierbeheer

Om goed onderwijs en goede zorg binnen Attendiz te kunnen bieden moet er op meerdere terreinen aan professionele voorwaarden worden voldaan. Een van die terreinen is de dossiervorming. 

Bij Attendiz is een Protocol dossiervorming en dossierbeheer van leerlingen ontwikkeld om op een professionele en zorgvuldige manier om te gaan met de persoonsgegevens en vertrouwelijke stukken van leerlingen. Dit protocol is een praktische uitwerking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en het Vrijstellingsbesluit WBP, toegesneden op alle locaties die onder Attendiz vallen. 

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens van de leerlingen is tweeledig: enerzijds verplicht de wetgever ons hiertoe, anderzijds acht het bevoegd gezag dit een noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan onze doelgroep. 

De inhoud van het protocol kunt u HIER lezen. In de Schoolgids en website van iedere school wordt naar de publicatie ervan naar deze website verwezen. 

meerdere terreinen aan professionele voorwaarden worden voldaan. Een van die 
terreinen is de dossiervorming. 
Bij Attendiz is een Protocol dossiervorming en dossierbeheer van leerlingen ontwikkeld om 
op een professionele en zorgvuldige manier om te gaan met de persoonsgegevens en 
vertrouwelijke stukken van leerlingen. Dit protocol is een praktische uitwerking van de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en het Vrijstellingsbesluit WBP, toegesneden op alle 
locaties die onder Attendiz vallen. 
Het doel van het verwerken van persoonsgegevens van de leerlingen is tweeledig: enerzijds 
verplicht de wetgever ons hiertoe, anderzijds acht het bevoegd gezag dit een noodzakelijke 
voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan onze doelgroep. 
De inhoud van het protocol is via het intranet bekend gemaakt aan alle medewerkers van 
Attendiz en gepubliceerd op www.attendiz.nl ten behoeve van ouders en verzorgers en onze 
externe relaties. In de Schoolgids van iedere school wordt na

Waar vindt u onze Attendiz Scholen

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 40 locaties en 25 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Meer