Schoolveiligheidsplan Attendiz

In dit plan, het Schoolveiligheidsplan Attendiz, beschrijven wij  hoe wij stichtingsbreed invulling geven aan sociale veiligheid op onze scholen. 

Leerlingen zitten op school om te leren, maar zij zijn pas in staat om te leren en zich te ontwikkelenals zij zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Voor leerlingen is een school veel meer dan een plekom onderwijs te volgen. Het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de maatschappij in al haar facetten. Het is daarom voor alle leerlingen nodig dat zijgezien worden, zich geaccepteerd voelen en zich kwetsbaar op durven te stellen. Dat kan alleen ineen veilige omgeving.

Attendiz streeft op al haar scholen een klimaat na dat de veiligheid garandeert voor iedereen die bijschool betrokken is. In het Attendiz Instituutsplan 2016-2020 stelden wij onszelf daarom al tot doel dat onze scholen in 2016 beschikken over een schoolveiligheidsplan. Het Instituutsplan dient als basis voor het individuele schoolplan van al onze scholen. In hoofdstuk 8 van dat schoolplan beschrijven onze scholen op welke wijze zij invulling geven aan veiligheidsbeleid. Het veiligheidsbeleid op schoolniveau omvat in elk geval de fysieke, pedagogische en sociale veiligheid.

Lees HIER het volledige Schoolveiligheidsplan.

Leerlingen zitten op school om te leren, maar zij zijn pas in staat om te leren en zich te ontwikkelen
als zij zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Voor leerlingen is een school veel meer dan een plek 
om onderwijs te volgen. Het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennis 
maken met de maatschappij in al haar facetten. Het is daarom voor alle leerlingen nodig dat zij 
gezien worden, zich geaccepteerd voelen en zich kwetsbaar op durven te stellen. Dat kan alleen in 
een veilige omgeving. 
Attendiz streeft op al haar scholen een klimaat na dat de veiligheid garandeert voor iedereen die bij 
school betrokken is. In het Attendiz Instituutsplan 2016-2020 (zie www.attendiz.nl) stelden wij 
onszelf daarom al tot doel dat onze scholen in 2016 beschikken over een schoolveiligheidsplan. Het 
Instituutsplan dient als basis voor het individuele schoolplan van al onze scholen. In hoofdstuk 8 van
dat schoolplan beschrijven onze scholen op welke wijze zij invulling geven aan veiligheidsbeleid. Het 
veiligheidsbeleid op schoolniveau omvat in elk geval de fysieke, pedagogische en sociale veiligheid.  

 

 

Waar vindt u onze Attendiz Scholen

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 40 locaties en 25 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Meer