Verzuimbeleid

Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Attendiz staat niet alleen voor kwalitatief goed onderwijs, maar ook voor een veilige en prettige leeromgeving, zodat leerlingen elke dag met plezier een van onze scholen bezoeken. Goed verzuimbeleid is onderdeel van ons kwaliteitszorgsysteem. Daarom beschrijft elke school van Attendiz in de eigen schoolgids welke maatregelen zij neemt om schoolverzuim tegen te gaan en op welke wijze een leerling afwezig kan worden gemeld. Dit document, het Verzuimbeleid Attendiz, is meeromvattend. Hoe gaat de verzuimregistratie? Wat doen wij bij ongeoorloofd verzuim? Voor welke gelegenheden kan extra verlof worden aangevraagd? In dit beleidsplan beschrijven wij de Attendizbrede beleidskaders ten aanzien van het schoolverzuim van leerlingen. 

Verzuimbeleid Attendiz - voor wie? 
Dit document is bedoeld voor iedereen die op een van de Attendiz-scholen werkt en betrokken is bij de aanpak van schoolverzuim. Van degene die de inkomende verzuimmeldingen registreert tot degene die de ouders aanspreekt op de afwezigheid van hun kind, van degene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse verzuimregistratie in het leerlingvolgsysteem tot degene die wettelijk ongeoorloofd verzuim meldt bij de leerplichtambtenaar. Wij zien dit niet alleen als een wettelijke plicht, maar ook als onze maatschappelijke taak. 

Lees hier meer over het verzuimbeleid Attendiz.

Waar vindt u onze Attendiz Scholen

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 40 locaties en 25 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Meer