Terug naar het overzicht

De Bouwsteen (V)SO

"Leren door doen en doen wat je leert”

De Bouwsteen richt zich op kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen. De Bouwsteen heeft een SO afdeling (leeftijd 4 - 12 jaar) en een VSO afdeling (12 – 20 jaar). Een groot deel van de leerlingen van De Bouwsteen is opgenomen in Ambiq, een orthopedagogische behandelsetting. Ambiq en De Bouwsteen zijn beide gehuisvest in nieuwe goed geoutilleerde gebouwen in het Gezondheidspark in Hengelo. School en instituut liggen naast elkaar, hebben dezelfde uitstraling, zijn gebouwelijk aan elkaar verbonden en maken waar mogelijk ook gebruik van elkaars voorzieningen. Dit benadrukt de intensieve samenwerking tussen De Bouwsteen en Ambiq. De gedachte één kind één plan wordt zo letterlijk weergegeven.
‘Leren door doen en doen wat je leert’ is de missie van De Bouwsteen. Wij willen kinderen en jongeren bouwstenen aandragen waarmee zij hun leven op een acceptabele wijze en zo zelfstandig mogelijk kunnen inrichten en opbouwen. Deze bouwstenen zijn verschillend van vorm en inhoud: sociale competentie, vaardigheid in taal en rekenen, verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfsturing, onderzoek naar talenten, acceptatie van en omgaan met de eigen beperking. Door zorgvuldige omgang en gerichte aandacht bouwen wij stap voor stap met onze leerlingen aan hun complete ontwikkeling; aan hun competentie, aan hun autonomie en aan hun vermogen tot het aangaan en in stand houden van relaties.

(V)SO De Bouwsteen
Anna Reynvaanweg 50
7555 SG Hengelo       
T 088-7776190
F 0880-203731
debouwsteen@attendiz.nl
I www.debouwsteen-attendiz.nl

Directie: Carla ter Braak

Waar vindt u onze Attendiz Scholen