Terug naar het overzicht

Het Penta College; locatie Hengelo

Het Penta College verzorgt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 – 18 jaar, met internaliserende en externaliserende (gedrags)problematiek.
Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op het Penta College volgen.
Op deze locatie verzorgt het Penta College onderwijs aan ongeveer 75 leerlingen in het uitstroomprofiel DGL (onderbouw BK en KT, bovenbouw BBL en KBL).


Het Penta College, locatie Hengelo
Sportlaan Driene 8-10
7552 HA Hengelo    
T 0880-203704
E: pentacollege@attendiz.nl
www.pentacollege-attendiz.nl 

Directeur: Andre Bartelink
Adjunct-directeur: Hilke Brughuis

Waar vindt u onze Attendiz Scholen