Terug naar het overzicht

Het Fundament

Het Fundament is de locatie waar Attendiz' alternatieve educatieve trajecten worden vormgegeven. De educatieve alternatieve trajecten zijn een nieuw onderdeel van het totale onderwijsaanbod dat Attendiz verzorgt in samenwerking met zowel interne als externe partners.

Het primaire doel van Het Fundament is voorstellen tot maatwerk te leveren voor die leerlingen bij wie dat in het voortgezet [speciaal] onderwijs niet mogelijk leek.

De alternatieve educatieve trajecten bestaan uit twee onderdelen:
Observatie en onderzoek; hierbij gaat het om 'het nemen van de maat' bij leerlingen
Onderwijs en schakelen; hierbij gaat het om de transitie van leerlingen vanuit de alternatieve educatieve trajecten naar een passend vervolg. Dit kan zijn: [terug]plaatsing in het regulier voortgezet onderwijs, [terug]plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs of overdracht van de leerling aan instanties voor jeugdhulp [omdat plaatsing in een onderwijssetting op afzienbare termijn niet haalbaar lijkt.]

Het Fundament
Anna Reynvaanweg 50
7555 SG Hengelo       
T 088-7776190
F 0880-203731
hetfundament@attendiz.nl 
I www.hetfundament-attendiz.nl 

Directie: Gera Brouwer

Waar vindt u onze Attendiz Scholen