Terug naar het overzicht

Het Corylus College

Het Corylus College te Enschede is een school voor bijzonder neutraal onderwijs. De school biedt onderwijs aan leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden. Het Corylus College verzorgt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met psychiatrische en/of gedragsproblemen.


Het Corylus College
Mr. P.J. Troelstrastraat 9
7522 BD  Enschede
T 0880-103670
E hetcoryluscollege@attendiz.nl
www.hetcoryluscollege-attendiz.nl

Directeur: Jack Lubberman

Waar vindt u onze Attendiz Scholen