Terug naar het overzicht

OC Het Roessingh

Onderwijscentrum het Roessingh is een neutraal bijzondere school. De kinderen die onze school bezoeken komen voornamelijk uit de regio Twente en omstreken. De school werd opgericht in 1957 als de Mytylschool Twente, is recent samengevoegd met de Schutte’s Bosschool en heeft zich ontwikkeld tot een onderwijscentrum met een scala aan opleidingsmogelijkheden voor een zeer diverse groep leerlingen.

Onderwijscentrum Het Roessingh is een school voor speciaal onderwijs aan kinderen met een chronische ziekte, lichamelijke beperking of meervoudige handicap voor wie het reguliere (of speciale) basis- en vervolgonderwijs onvoldoende tegemoet kan komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind.


Onderwijscentrum Het Roessingh
Roessinghsbleekweg 35
7522 AH Enschede
T 053-4335512
F 053-4305348
info@ocr.nl
www.ocr.nl

Directeur: Trudy Tanke

Waar vindt u onze Attendiz Scholen