Terug naar het overzicht

De Stapsteen

De Stapsteen is een school voor leerlingen met een psychiatrische stoornis op het gebied van ontwikkelingsstoornissen of emotionele stoornissen. De school creëert veiligheid door voor de leerlingen structuur aan te brengen in tijd, ruimte, werkzaamheden en onderlinge relaties. De Stapsteen wil de kinderen tot ontwikkeling laten komen door de methodiek “van voorstructureren naar zelf reguleren” te hanteren. De zorgvraag van de leerling, op basis van de stoornis, is hierbij de leidraad.

Jacques Perkstraat 5-11
7552 JR Hengelo
T: 074-2504540
E: destapsteen@attendiz.nl 
www.destapsteen-attendiz.nl

Directeur: Dick Grovenstein
Adjunct directeur: Tineke Zwaga

Waar vindt u onze Attendiz Scholen