Wie zijn wij?

Hartelijk welkom op de website van stichting Attendiz. Attendiz heeft scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio Twente. Wij geven onderwijs aan ongeveer 1800 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 (20) jaar. Attendiz verzorgt onderwijs op ruim 20 locaties en 12 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Attendiz is gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan leerlingen met:

  • Een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte
  • Een psychiatrische, psychische en/of gedragsstoornis

Bij Attendiz vinden deze leerlingen een veilige plek en ontwikkelen zij een stevige basis voor hun toekomst.

Wij werken op basis van 7 kernwaarden:

  1. Maak het verschil
  2. Leg de lat hoog
  3. Wees open
  4. Bied perspectief
  5. Werk aan opbrengsten
  6. Blijf leren
  7. Zorg voor borging

Attendiz bereidt zich voor op de toekomst. De toekomst is thuis bij ons.

Waar vindt u onze Attendiz Scholen

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 40 locaties en 25 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Meer