Missie en Visie

Attendiz heeft de volgende missie en visie ontwikkeld:

Missie:

Alle kinderen met specifieke onderwijsbehoeften:

  • krijgen de kansen die nodig zijn om zich optimaal te kunnen ontwikkelen;
  • bieden wij de ondersteuning die zij nodig hebben in hun ontwikkeling;
  • horen erbij; geen kind wordt om reden van een individuele beperking, aanleg, tempo, motivatie etcetera uitgesloten.

Attendiz staat voor kwalitatief goed onderwijs aan bijzondere leerlingen. We laten ons leiden door de volgende kernwaarden, afgeleid uit onze missie. Kernwaarden van Attendiz zijn:

- Maak het verschil - Werk aan opbrengsten
- Leg de lat hoog - Blijf leren
- Wees open - Zorg voor borging
- Bied perspectief  

Bij Attendiz vinden deze leerlingen een veilige plek en ontwikkelen zij een 
stevige basis voor hun toekomst. Het is onze ambitie om ervoor te zorgen 
dat ieder kind een onderwijsleerarrangement krijgt aangeboden, dat 
aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Geen kind hoeft tussen wal en 
schip te vallen.  

Bij Attendiz vinden deze leerlingen een veilige plek en ontwikkelen zij een stevige basis voor hun toekomst. Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat ieder kind een onderwijsleerarrangement krijgt aangeboden, dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Geen kind hoeft tussen wal en schip te vallen.

 

Visie:
Bij het ontwerpen en aanbieden van passend onderwijs is de [impliciete] hulpvraag van de leerling het motief van ons handelen. Onze omgeving mag ons aanspreken op:

  • Vraaggericht onderwijs. Het ontwerpen en aanbieden van passend onderwijs;
  • Vraaggerichte ondersteuning. De [impliciete] zorgvraag van de leerling is het motief van ons handelen; 
  • Wederkerigheid en gelijkwaardigheid in de contacten met ouders. De vragen die we onszelf stellen, stellen we ook aan ouders/verzorgers, die we op een gelijkwaardige en wederkerige manier betrekken bij de invulling van passend onderwijs en passende zorg;
  • Resultaat- en opbrengstgericht werken. We maken de stap van kindvolgend naar resultaat- en opbrengstgericht werken.

Tot slot geldt dat men ons mag aanspreken op de kwaliteit van ons hoogwaardig ketenpartnerschap in de educatieve infrastructuur van onze regio. Wij willen samen met onze partners in de regio kennis delen en zodanig expertise ontwikkelen, dat alle kinderen een kans krijgen op passend en goed onderwijs.

Wilt u meer weten? Lees het voorliggende Attendiz Instituutsplan, dat geldt als oplegger en uitgangspunt van ieder schoolplan. Wij geven u een vooruitblik naar 2020!

Waar vindt u onze Attendiz Scholen

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 40 locaties en 25 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Meer