Opbouw organisatie

Passend Onderwijs is in volle gang. De eerste stappen zijn inmiddels gezet en Attendiz concentreert zich niet alleen op het beste onderwijs voor elke leerling, maar ook op de invoering van de organisatieopzet die ons helpt om onze rol in het Passend Onderwijs en de samenwerking met de reguliere scholen goed op te pakken.

In de huidige organisatie kent iedere school nog steeds een eigen schooldirecteur. Alle Attendiz scholen worden opgedeeld in twee divisies, elk geleid door een eigen divisiedirecteur;

1. Divisie Stedlijk SO scholen, geleid door Ronald Boers;
2. Divisie Regionaal en de stedelijke VSO scholen, geleid door Harry Spies.

De divisie Stedelijk wordt gevormd door onze scholen waarin thuis- en schoolnabijheid voorop staan. De divisie regionaal, wordt ingericht voor onze scholen waarin onderwijs of ondersteuning wordt gegeven, die locatie-gebonden extra voorzieningen vereisen.

Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad en op stichtingsniveau is sprake van een gemeenschappelijke MR. Voor meer informatie hierover kijkt u op www.attendiz.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap.

Het dagelijks bestuur ligt in handen van Paul Overakker

Waar vindt u onze Attendiz Scholen

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 40 locaties en 25 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Meer