Samenwerking

Op deze pagina verwijzen wij u middels een hyperlink graag naar instanties waarmee wij samenwerken of op een andere wijze aan gelieerd zijn:

ANBI

Attendiz is een ANBI-erkende instelling. Dat betekent dat wij geen schenk- en erfbelasting hoeven te betalen over ontvangen giften en erfenissen. Ook voor de gever is dit aantrekkelijk. De gift of erfenis is binnen de daarvoor geldende richtlijnen fiscaal aftrekbaar. Ons reg.nr. is 2931011. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

Mandatering

Attendiz heeft een aantal bevoegdheden gemandateerd. Klik hier voor het overzicht.

Waar vindt u onze Attendiz Scholen

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 40 locaties en 25 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Meer